O nás

MUDr. Štěpánka Peštová

foto - MUDr. Štěpánka Peštová

(*1971), absolventka 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy se státní zkouškou z gynekologie a atestací z neurologie, propagátorka nehormonální antikoncepce a zdravého sexuálního života, spoluautorka nového antikoncepčního pesaru Beacap a sexuální pomůcky Evanella. Je vdaná, má dvě děti.

Poradnu při pesarshop.cz (původně pesar.unas.cz) vede již šestým rokem, za tu dobu zodpověděla více než 500 dotazů a spolupodílela se na řadě populárně naučných článků a konferenčních příspěvků - 44. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 20. kongres k sexuální výchově v České republice pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Sexuologickou společností ČLK JEP a Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové. Věnuje se individuálním odborným konzultacím i skupinovým lékařským seminářům (spolupracující lékaři, VFN U Apolináře).

 


Ing. Kateřina Kadlecová Makrlíková

foto - Ing. Kateřina Kadlecová Makrlíková

(*1980), absolventka obecné biologie a agroekologie, překladatelka a propagátorka nehormonální antikoncepce, , spoluautorka nového antikoncepčního pesaru Beacap a sexuální pomůcky Evanella. V Pesarshopu se stará o běžnou agendu, FB stránky a zpracovává odborné příspěvky. Je vdaná, má dvě děti.

Je členkou Evropské společnosti pro kontracepci (ESC) a Národní kampaně pro prevenci nechtěných těhotenství (USA). S e-posterem se zúčastnila mezinárodní konference Evropské společnosti pro kontracepci v květnu 2014 v Lisabonu. Napsala a spolupodílela se na řadě populárně naučných článků a konferenčních příspěvků - 44. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 20. kongres k sexuální výchově v České republice pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Sexuologickou společností ČLK JEP a Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové a na skupinovém lékařském semináři VFN U Apolináře.

 


 

Odborné články a informace pro gynekology najdete zde.