Cyklus ženy

Rytmus ženy
 
Zcela záměrně nemluvím o "menstruačním" cyklu, protože nechci, aby vznikl dojem, že jde jen o pravidelně jednou za měsíc se opakující menstruaci. Ani ne o biorytmu, což vyvolává pocit, že tělo samo si něco dělá a my o tom ani nevíme. Mám na mysli ženu jako takovou. Ženu, která žije cyklickým životem a prochází pravidelnou obměnou, na kterou se může spolehnout, jako že den střídá noc.

Ženské hormony mají velký vliv nejen na měsíční cyklus, ale i na celkovou kondici a psychiku. A tak jako je pro zdravý život dobré v noci spát a přes den být aktivní, stejně tak je dobré přizpůsobit činnost i svému ženskému rytmu. Je dobré vědět, jak je v určitém období naše tělo nastaveno, jaká činnost bude podporovat celkovou harmonii a naši spokojenost a jakou je lépe odložit o týden či o dva.

Měsíční cyklus

Měsíčním neboli menstruačním cyklem se nazývají změny v oblasti dělohy a vaječníků související s reprodukční funkcí – tedy plozením dětí. Tento cyklus trvá přibližně 28 dní, během nichž pohlavní orgány procházejí každý měsíc opakovaným vývojem přípravy na oplodnění a zrušením přebytečného, pokud k oplodnění nedojde. Tento vývoj prochází čtyřmi fázemi: předovulační, ovulační, postovulační a menstruační.

  • V Předovulační fázi – se tělo ženy připravuje na ovulaci. V děloze roste nová výstelka, v jednom z vaječníků dozrává vajíčko.
  • K ovulaci dochází zhruba v polovině cyklu. Vajíčko dozrává, uvolňuje se z vaječníku a putuje do dělohy, kde je k uhnízdění oplodněného vajíčka připravená plně vyvinutá děložní výstelka.
  • V postovulační fázi, pokud není vajíčko oplodněno, dochází pod vlivem poklesu hladiny hormonů k odumření přebytečné děložní výstelky, která pak v průběhu menstruační fáze odchází z těla ven.

Rytmus ženy

Změnám hladiny hormonů nepodléhají jen pohlavní orgány, ale celý organismus ženy – jak tělo, tak i psychika. Žena se celou svou bytostí každý měsíc připravuje na sblížení s partnerem a početí potomka. Následně se vyrovnává se ztrátou a zbytečně vynaloženou energií, oddělí přebytečné od užitečného a připraví se na nový začátek. Průběh a charakteristické projevy těchto fází jsou u všech žen podobné. Nejlépe je můžeme vysledovat v případě zdravého měsíčního cyklu neovlivněného léky a užíváním hormonální antikoncepce.

  • Předovulační období je velmi aktivní, jsme komunikativní, připravené vrhnout se do světa, najít a zaujmout potenciálního partnera, pokud ho již nemáme. Tato doba je plná optimismu. Jsme nakloněné flirtu a zábavě, připravené k experimentům a novým zážitkům. Spíše než hluboký prožitek hledáme v sexu hravost a změnu.
  • Ovulační fáze je naplněná tvořivou touhou a emoční stabilitou. Stáváme se matkou, ať už doslova, pokud dojde k oplodnění vajíčka, nebo v přeneseném smyslu. Naše energie je láskyplná, pečující a zaměřená spíše na druhé než na sebe samu. Tělo je připravené na početí a to ovlivňuje naši sexuální touhu, která je v období kolem ovulace nejvyšší. Sex se mění v milování, je motivován touhou po spojení a posílení vztahu.
  • Předmenstruační období je obdobím krize, kdy tělo začíná zjišťovat, že se stvoření nového života nezdařilo. Jsme přecitlivělé, náladové, špatně soustředěné, vzteklé či naopak depresivní a bez energie. Frustrace a napětí se derou na povrch, někdy třeba v podobě nutkavé potřeby uklízet či jinak změnit uspořádání věcí kolem sebe - tak jako se úklidu přebytečné výstelky ujímá naše děloha. Sexuální touha v tomto období může být divoká a zároveň odmítavá.
  • Menstruace je spojená s krvácením, kdy se děloha zbavuje své výstelky. Tělo se pročišťuje a připravuje na další menstruační cyklus, na novou příležitost k otěhotnění. V tomto období se noříme samy do sebe, zklidníme se a zpomalíme. Fyzická energie je nižší, potřebujeme více odpočívat, být samy se sebou více než s ostatními. Často proto přehodnocujeme to, co v našich životech již ztratilo svou funkci, ať už jsou to věci, projekty či vztahy, a máme potřebu se toho nefunkčního zbavovat. Mnoho žen se obává mít v tomto období sex, nebo je od sexuální aktivity odrazují předsudky spojené s krvácením. Milování v tomto období však může být velmi intimním a hlubokým prožitkem a dnes již lze otázku hygieny snadno vyřešit např. pěnovými tampóny nebo Evanellou - pomůckou, kterou jsme v Pesarshop vymyslely.

podpis Štěpánka

obrázek: www.parada-plesa.si