Vývoj

Nejúčinnější a nejžádanější pesar posledních let je cervikální klobouček s krempami. V naší poradně vám radíme, jak ho používat. Současně sledujeme a zaznamenáváme vaše připomínky a nesnáze a z toho vzešla potřeba určitých vylepšení, které přicházejí s Beacapem. 

BEACAP

  • Je bez poutka, a tak je sexuální kontakt s čípkem přirozenější.
  • K vyndavání slouží vyjímací otvory po stranách krempy, na které lze lépe dosáhnout.
  • Navíc ho lze obrátit naruby a získat tak trochu jiný tvar, který cca polovině žen sedí lépe.

Beacap je plně funkční, zatím ho ale na eshopu nenajdete, protože nemá CE certifikaci, která je nutná, aby se mohl prodávat jako antikoncepční pomůcka. Přečtěte si aktualizaci k BeacapuMůžeme vám ale nabídnout Evanellu, jejíž způsob použití CE certifikaci nepodléhá.

EVANELLA

Evanella je sexuální pomůcka určená k milování při menstruaci, která brání průniku krve z dělohy do pochvy. Evanella je tvarem i materiálem identická s Beacapem. Liší se účelem a způsobem použití.

  • Beacap jako antikoncepční pesar musí být zavedený ještě aspoň šest hodin po posledním styku, aby působil antikoncepčně.
  • Evanella se používá při menstruaci a nesmí být zavedená déle než 40 minut, aby se v děloze nehromadila krev.

HISTORIE VZNIKU BEACAPU 

V průběhu poradenství, které poskytujeme, jsme zjistily určité opakující se potíže s původním cervikálním kloboučkem. Poměrně často se objevoval problém s vyjímáním - ženy popisovaly "krátké prsty" a boje, které vedou, než se jim podaří zachytit vyjímací poutko původního kloboučku. Některé klientky si zase stěžovaly, že původní poutko je zbytečně masivní a partnerovi překáží nebo že díky němu nedosahují uspokojivé stimulace děložního čípku (zkrátka a dobře, sex se jim s kloboučkem líbí míň než bez něj). 

Proto jsme hledaly, jak klobouček vylepšit, aby ženám a jejich partnerům lépe vyhovoval. Zjistily jsme, že místo poutka budou pohodlnější vyjímací otvory v krempě. Díky naklopení pesaru v pochvě může být rozdíl mezi vzdáleností potřebnou k zachycení původního poutka nebo nového očka až dva centimetry. To je jako celý jeden článek prstu, až třetina celkové délky ukazováčku. A to je v místech, kde se každý půl centimetr počítá, skutečně znát.

Beacap - Evanella

DVĚ VARIANTY

Klobouček se vyrábí ve dvou variantách:

KDE A Z ČEHO SE KLOBOUČEK VYRÁBÍ?

Každému je jasné, že u hygienické pomůcky je klíčově důležité, aby byla perfektně provedena z materiálů nejvyšší kvality a nebyla zdraví škodlivá. Proto jsme pečlivě vybíraly výrobce - je jím česká společnost s dlouhou tradicí, specializovaná na lisování lékařského silikonu a vlastnící řadu certifikátů kvality (např. podle ISO norem). Máme tak jistotu, že se za výrobek, který Vám nabízíme, nemusíme stydět a můžeme vám zaručit nejvyšší kvalitu. Kloboučky se lisují z lékařského silikonu nejvyšší kvality, který se vyrábí v Německu.

Kloboučky jsme nechaly prověřit Státním zdravotním ústavem, získaly atest zdravotní nezávadnosti.

PROČ JSOU KLOBOUČKY DVA?

Pro uvedení antikoncepční pomůcky na trh je potřeba splnit určité povinnosti dané zákonem a nechat výrobek posoudit, zda je ve shodě s evropskými zákony, tzv. CE certifikací. Bohužel tuto certifikaci nezajišťuje ani ministerstvo zdravotnictví, ani žádná jiná státní instituce, ale je v rukou soukromých firem. Jak jsme zjistily, tato certifikace je opravdu velmi drahá a k tomu, což je horší, nemá jasně daná pravidla. Výrobci jsou závislí na libovůli certifikačních autorit, aniž by předem věděli, kdy a za jakých podmínek certifikaci obdrží. 

CE certifikace nezkoumá výrobek, jeho účinnost a zdravotní nezávadnost, jen jakousi shodu s evropským právem bez bližší specifikace. Žádnou z CE certifikačních autorit nezajímal klobouček jako takový ani nepožadovali vzorky. Přestože jsme si vybraly lisovnu s celoevropsky platnou ISO certifikací, certifikačním společnostem nestačilo platné osvědčení, ale trvali na vlastním dvoudenním auditu našeho dodavatele. Samozřejmě za další a další úhrady.

Pevně doufáme, že se situace ohledně CE certifikace zdravotnických pomůcek ze silikonu někdy srovná a přestane být nástrojem, jak znesnadnit vstup na trh malým firmám, které nemohou nést ekonomickou zátěž spojenou s certifikací. Do té doby nám nezbývá, než nabízet náš původně antikoncepční klobouček pro jiné využití. 

JAK SE V TOM VŠEM ZORIENTOVAT?

  • FemCap je antikoncepce a lze ji prodávat jako antikoncepci, protože má CE certifikaci.
  • Beacap je antikoncepce odvozená od FemCapu a upravená na základě zjištění z naší poradny. Nelze ji zatím prodávat, protože nemá CE certifikaci. 
  • Evanella je tvarem i materiálem stejná jako Beacap a lze ji prodávat, protože jde o sexuální pomůcku, ale nesmíme ji označit jako antikoncepci.